Налични курсове

Онлайн подготовка за ДЗИ по български език и литература, разделена на модули. Всеки модул съдържа теоретична част, свързана с граматични правила и преглед на съответни произведения, тематични тестове, които са както самопроверяващи, така и изискващи проверка и обратна връзка от преподавател.